HOOFDSTUK 4 : PARALELLE SCHERMEN

Welkom in de semipermanente bioscoop in het LAAC waarvan het programma samengesteld is door Pascale Cassagnau, commissaris in samenwerking met de artistieke directie.

Met La Sortie des usines Lumière à Lyon (Uitgang van de fabriek Lumière in Lyon) (1895) van de gebroeders Lumière en L’Homme à la caméra (de man met de camera) (1929) van Dziga Vertov staan twee bijzondere films uit de beginjaren van de cinema geprogrammeerd; ze laten zien hoe de cinema kijkt naar de werkende wereld, hoe ze in de stad het dagelijkse leven vastleggen.

Gelijktijdig met de uitvinding van de cinema is de stad opgebouwd uit verschillende scenes die elkaar opvolgen: montage, licht en architectuur. De stad, het werk en de cinema hebben veel gemeen: ze zijn sterk in metaforen, beelden zijn geconstrueerd en de camera filmt de stad. De cinema registreert, vergezelt of anticipeert de beweging, de topografie, met het menselijke werk in de fabriek die de stad is als onderwerp. Hedendaagse kunstenaars filmen delen van de stad en bevragen (Antonioni en Wenders) de moderniteit, de publieke ruimte, met een focus op de menselijke activiteit : de arbeid. 

Bedacht in samenwerking met Images de la culture van het CNC. Dit is een permanente cinema naast de expositie, dit zijn Paralelle Schermen, filmvoorstellingen bij de tentoonstelling GIGANTISME — KUNST & INDUSTRIE. « De werktijd in beeld gebracht » gaat op zoek naar de diversiteit en bijzonderheid van de aanpak van de kunstenaars en cineasten die het beeld van de werkende mens naar hun hand hebben gezet. De films vormen een spiegel met de andere werken van de tentoonstelling omdat ze een gelijkaardige problematiek aankaarten.

Pascale Cassagnau