COMMISSARISSEN

Keren Detton

Directeur van het Regionaal Fonds  Hedendaagse kunst –  Grand Large – Hauts-de-France

Keren Detton voedt haar taken als commissaris vanuit de creatie en de kunstgeschiedenis met een oog voor de sociale, culturele en politiek context. Van 2009 tot 2016 staat zij aan het hoofd van het hedendaags kunstencentrum Le Quartier waar zij meer dan vijftig individuele en collectieve tentoonstellingen heeft opgezet alsook een twaalftal publicaties, kunstboeken en catalogi. Sinds 2016 put zijn vooral uit de collecties van het Frac Grand Large — Hauts-de-France waarbij objecten steevast een belangrijke plaats innemen en waarbij elke experimentele aanpak wordt gestimuleerd.

Grégory Lang

Onafhankelijk Commisaris en consultant  

Grégory Lang is onafhankelijk commissaris en consultant, producent van kunstenaars-projecten, voor individuele collecties en tentoonstellingsruimtes door kunstenaars zelf gerund. Als kunstexpert met 25 jaar ervaring stichtte hij in 2008 Solang Production. Hij initieert en begeleidt kunstenaarsprojecten, hij brengt kunstenaars in contact met anderen uit de kunstwereld en de architectuur, hij legt contacten om de kunstenaar toegang te geven tot de publieke ruimte. Hij werkt met kunstenaars van diverse generaties, curatoren, historici en verzamelaars. Hij begeleidt hen in het proces van onderzoek, coproductie, partnership en verspreiding van hun werk.

Géraldine Gourbe

Filosoof en onafhankelijk commissaris

Sinds 2007 publiceert Geraldine Goure verscheidene essays over de artistieke scene van Los Angeles, de radicale pedagogie, de artistieke gemeenschap. Ze is onder andere de specialiste van het werk van Judy Chicago. Recenter brachten haar onderzoeken (die op hun beurt zorgen voor publicaties en tentoonstellingen) haar ertoe om de historie van het Californische minimalisme te herlezen en te linken aan de Franse culturele geschiedenis van de jaren 1947-1964. 

Sophie Warlop

Directeur van Lieu d’KUNST et Action Contemporaine en musée des Beaux-Arts van Duinkerke —Musées de France

Als schrijver van een thesis (Sorbonne Parijs IV) over de migratie van Vlaamse kunstenaars naar het Parijs van de 17de eeuw, leidt deze Sophie Warlop, geboren en getogen in Duinkerke, sinds 2015 de musea voor Schone Kunst en het LAAC. Zij werkte vanaf 1999 samen met Gilbert Delaine als verantwoordelijke voor de collecties en later als adjunct commissaris. Zij begeleidde het wetenschappelijk project bij de heropening van het museum in 2005.